Kameňolomy ZPS | O nás
Kameňolomy a pieskovňa na Zemplíne
kameňolomy, pieskovne, kameň
305
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-305,ajax_fade,page_not_loaded,,paspartu_enabled,paspartu_on_bottom_fixed,qode_grid_1300,qode-content-sidebar-responsive,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-11.0,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1.1,vc_responsive
 

O nás

PÁR SLOV O NÁS …

Zemplínska plavebná spoločnosť s.r.o.

so sídlom v Trebišove, v skratke ZPS s r. o., je spoločnosť ktorá bola založená v roku 1997 a zaoberá sa dobývaním ložísk nerastov. Je členom Slovenského združenia výrobcov kameniva.

Cieľom našej spoločnosti je ponúknuť kvalitné výrobky a služby ako aj vytváranie trvalých pracovných miest v regiónoch našej pôsobnosti. V súčasnosti zamestnávame 17 zamestnancov v trvalom pracovnom pomere.

Kladieme veľký dôraz na trvalo udržateľný rozvoj v súlade s ochranou životného prostredia, čo vyžadujeme aj od našich obchodných partnerov. Viaceré služby zabezpečujeme aj dodávateľsky.

Spoločnosť ZPS s.r.o. má na území Slovenskej republiky určené dobývacie priestory za účelom dobývania a spracovania výhradných nerastov. Okrem výhradných ložísk dobýva organizácia ZPS s.r.o. aj ložisko viatých pieskov.

Banskú činnosť a činnosť vykonávanú banským spôsobom vykonáva spoločnosť ZPS s.r.o. na základe banského oprávnenia a jeho zmien vydaného rozhodnutím Obvodného banského úradu v Košiciach. Banské oprávnenie bolo vydané spoločnosti na podnikanie v týchto činnostiach: ťažba a spracovanie kameňa, ťažba viatych pieskov.

Na základe iných povolení a oprávnení môže vykonávať nasledovné činnosti:

 • kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností,
 • sprostredkovanie obchodu, výroby a dopravy v rozsahu voľných živností,
 • podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností,
 • sprostredkovateľská činnosť v oblasti so strojmi, priemyselnými zariadeniami, dopravnými prostriedkami,
 • prenájom strojov a zariadení,
 • prípravné práce k realizácii stavby.
 • recyklácia stavebného odpadu
 • uskladnenie stavebného odpadu

V rámci výkonu kontroly našich výrobkov spolupracujeme s akreditovanými laboratóriami tak, aby sme skrátili čas medzi odberom vzorky a jej vyhodnotením na minimum.

Vyrábame výrobky podľa:

 • STN EN 12620 – Kamenivo do betónu
 • STN EN 13043 – Kamenivo do bitúmenových zmesí a na nátery ciest, letísk a iných dopravných plôch
 • STN EN 13242 – Kamenivo do nestmelených a hydraulicky stmelených zmesí používaných v inžinierskom staviteľstve a pri výstave ciest
 • STN EN 13383 – Kameň na vodné stavby
 • STN EN 13450 – Kamenivo do koľajového lôžka.